پرداخت آنلاین(درگاه)/کارت ب کارت

در آفرود مارکت مهاباد پرداخت با دو روش پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانکی و کارت ب کارت صورت میگیرد که هر دو باعت آسودگی کاربران و خریداران می شود.

ARB
Brunner
Airinum
AOR
BIC Sport